Voluntary Product
Correction Program

Voluntary Product
Correction Program

PIEPS presenterar en frivillig produktKorrigeringsprogram för att förbättra produktsäkerhetenhos PIEPS DSP-lavinsändare.

PIEPS har genomfört omfattande utvärderingar av säkerheten och funktionen hos de berörda produkterna, inklusive interna tester och tester från tredje part. Resultaten visar att produkterna uppfyller internationella standarder, är korrekt utformade och fungerar som avsett.

PIEPS har dock nyligen utvecklat ett bärsystem med hårt fodral för användning tillsammans med DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT där sändarna endast kan användas när de ställts in på och låsts i ”sändläge”.

Frivilligt produktkorrigeringsprogram för DSP-lavinsändare

PIEPS presenterar ett frivilligt produktkorrigeringsprogram för att bättre säkra lås- och omkopplarmekanismen hos sina DSP-lavinsändare. Korrigeringen består av ett nytt bärsystem som säkerställer att lavinsändarna DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT är inställda på ”sändläge” innan de ska användas och förblir låsta i ”sändläge” under användningen. Det nya bärsystemet med hårt fodral ersätter det bärsystem i neopren som medföljt DSP-lavinsändare och som nu bör kasseras. De berörda DSP-produkterna tillverkades mellan 2013 och 2020.

PIEPS har fått frågor om lavinsändarna DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT. Alla dessa modeller använder en identisk mekanisk lås- och omkopplarmekanism för att ställa in produkten på ”sändläget”. Vi tror att dessa frågor föranleddes av två lavinolyckor – en under 2017 och en under våren 2020. Efter dessa olyckor gjordes påståenden om att säkerhetslåset och omkopplarmekanismen på DSP PRO/SPORT inte fungerade när lavinerna inträffade. Tester har dock visat att lås- och omkopplarmekanismen på DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder.

We apologize for the inconvenience and thank you for your patience.

Markus EckManaging Director PIEPS and UIAGM certified Mountain Guide

PIEPS värnar om både produktsäkerheten och användarna, och upprätthåller en mycket hög produktkvalitet hos alla sina friluftsprodukter.

PIEPS värnar om både produktsäkerheten och användarna, och upprätthåller en mycket hög produktkvalitet hos alla sina friluftsprodukter.
Konsumenternas förtroende för våra produkter är av allra största vikt och därför har PIEPS produktutvecklingsteam nu tagit fram ett nytt bärsystem med hårt fodral för alla DSP-sändare som ersätter bärsystemet i neopren som medföljt DSP-sändarna. Utformningen av det nya bärsystemet tillhandahåller extra säkerhet som säkerställer att sändarna är låsta i ”sändläge” när de används och säkert förblir i ”sändläge” under användningen. Vi ser bärsystemet med hårt fodral som ett paradigmskifte som hjälper till att säkerställa DSP-sändarnas säkerhet och funktion för alla användare.
Kunderna bör endast använda DSP-sändare med det nya bärsystemet med hårt fodral och kontakta PIEPS för att ta emot det nya bärsystemet med hårt fodral. Det nya bärsystemet med hårt fodral ersätter det bärsystem i neopren som medföljt DSP-lavinsändare och ska kasseras.
Det här frivilliga produktkorrigeringsprogrammet omfattar endast lavinsändarna PIEPS DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT. Du hittar anvisningar om hur du identifierar din produkt här. 

Det frivilliga produktkorrigeringsprogrammet omfattar inte någon annan lavinsändare eller produkt från PIEPS produktlinje.
PIEPS uppmanar användare av all lavinsäkerhetsutrustning från PIEPS att noggrant följa produktanvisningarna och att utföra en noggrann säkerhets- och funktionskontroll före varje användning.

Om du har fler frågor kan du kontakta oss direkt eller gå till våra Vanliga frågor.

Gratis utbytestjänst

Vi har tagit fram en lösning som gör våra produkter säkrare än vad som krävs enligt gällande standarder.

Fyll i formuläret nedan för att påbörja utbytet. Vi kommer att svara dig via e-post med ytterligare instruktioner.

Om du tillhandahåller kontaktuppgifter och leveransinformation påskyndas processen och vi kan hålla dig informerad om statusuppdateringar under hela utbytesprocessen.

Leveransen av de nya bärsystemen kan ta längre tid än väntat då det förekommer brist på råmaterial och transportfördröjningar på grund av covid-19-pandemin. Du kan vara säker på att vi kommer att göra vårt bästa för att hantera varje förfrågan i tid.

På grund av den ökade mängden förfrågningar tar handläggningstiden 10–15 arbetsdagar.

Utbytesprocess, Europa

För kunder

* obligatoriskt fält
  Ladda upp en bild. Filtyper: gif, png, jpg, jpeg. Maximal filstorlek 2 MB.

  Genom att använda detta formulär samtycker du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.*

  För återförsäljare

  * obligatoriskt fält

   Genom att använda detta formulär samtycker du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.*

   Produktinformation

   Det frivilliga produktkorrigeringsprogrammet påverkar lavinsändarna PIEPS DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT.

   Det frivilliga produktkorrigeringsprogrammet påverkar DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT från PIEPS.

   Vi uppmanar användarna att ersätta alla bärsystem i neopren för följande produkter med det nya bärsystemet med hårt fodral.

   Sändarens namn står tryckt på framsidan av produkten. Färgen på sändaren hjälper också till att identifiera produkten.

   PIEPS DSP SPORT

   grön frontkåpa/gul bakkåpa/gult skjutreglage
   Produkten levererades med ett bärsystem i neopren med en grön PIEPS-logotyp.

   PIEPS DSP PRO

   grå frontkåpa/grå bakkåpa/gult skjutreglage
   Produkten levererades med ett bärsystem i neopren med en gul PIEPS-logotyp.

   PIEPS DSP PRO ICE

   genomskinlig kåpa/genomskinlig bakkåpa/gult skjutreglage
   Produkten levererades med ett bärsystem i neopren med en gul PIEPS-logotyp.

   Nytt bärsystem med hårt fodral

   Vanliga frågor

   Det frivilliga produktkorrigeringsprogrammet påverkar inga andra sändarsystem eller produkter i PIEPS produktlinje.

   Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss direkt eller gå till avsnittet med vanliga frågor.

   Kan jag fortsätta att använda min DSP-sändare?

   Kunderna bör sluta använda de berörda produkterna omedelbart och kontakta PIEPS för att få det nya bärsystemet med hårt fodral. De berörda produkterna ska endast användas med det nya bärsystemet med hårt fodral.

   Var hittar jag serienumret?

   Det tolvsiffriga serienumret finns på en dekal inuti batterifacket.

   Jag har en DSP-sändare. Vad behöver jag göra?

   Om du äger en DSP PRO-, DSP PRO ICE- eller DSP SPORT-produkt från PIEPS ber vi dig följa riktlinjerna för vårt frivilliga produktkorrigeringsprogram och delta i programmet här:

   Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss direkt via vår kundtjänst:

   Europa: support@pieps.com
   USA och Kanada: dsp@pieps.com
   Nya Zeeland: service@southernapproach.co.nz
   Japan: ec@lostarrow.co.jp

   Hur vet jag vilken av DSP-modellerna jag har?

   Namnet på sändaren står tryckt på framsidan av sändaren. Färgen på sändaren hjälper också till att identifiera produkten. (LINK Product)

   DSP SPORT: grön frontkåpa/gul bakkåpa/gult skjutreglage. Levererades med ett bärsystem i neopren med en grön PIEPS-logotyp.

   DSP PRO: grå frontkåpa/grå bakkåpa/gult skjutreglage. Levererades med ett bärsystem i neopren med en gul PIEPS-logotyp.

   DSP PRO ICE: transparent kåpa/transparent bakkåpa/gult skjutreglage. Levererades med ett bärsystem i neopren med en gul PIEPS-logotyp.

   Måste jag betala för den här tjänsten?

   Det frivilliga produktkorrigeringsprogrammet för DSP PRO, DSP PRO ICE och DSP SPORT för det nya bärsystemet med hårt fodral tillhandahålls utan kostnad.

   Hur utför jag underhåll och testning av sändaren?

   Testa lavinsäkerhetsutrustningen och varningslampan före varje användning. Kontrollera om något är trasigt och att mekaniken fungerar som den ska. Kontrollera batteriet (så att det inte läcker eller saknas) och slå på sändaren till läget ”ON” för att genomföra en elektronisk kontroll och självdiagnostik.

   Om du är orolig för produktens funktion ska du kontakta ett servicecenter eller skicka den till PIEPS för service. Använd inte säkerhetsprodukten om du är osäker på om den fungerar. Till PIEPS SERVICE.

   Kontrollera att självdiagnostiken visar ”OK” varje gång du slår på den, se till att sändningsläget är låst på korrekt sätt, bär produkten på rekommenderat sätt på kroppen och utför alltid en gruppkontroll av sändarna innan ni ger er ut.

   Ska min PIEPS-sändare kontrolleras regelbundet?

   Varje lavinsändare måste kontrolleras regelbundet (enhetskontroll, maskinvarukontroll och batterikontroll) samt före varje användning.

   Använd inte en lavinsändare om det finns tecken på fel.

   Om du är osäker sändarens skick ska du skicka den till PIEPS för enhetsservice. Till PIEPS SERVICE.

   PIEPS rekommenderar att en enhetsservice utförs av tillverkaren efter tre års användning

   • Första servicen tre år efter inköpsdatum
   • Andra servicen fem år efter inköpsdatum
   • Därefter varje år

   PIEPS rekommenderar att alla användare av lavinsäkerhetsutrustning kontrollerar sina säkerhetsprodukter som en del av sin vanliga utrustningskontroll före varje användning.

   Kontakt

   E-postkontakt

   Telefonkontakt

   Europa: +43 3182 52556-0
   Avgiftsfritt nr, USA och Canada: 800-775-5552