POSZUKIWANIE SYGNAŁU

Przełącz detektor na tryb wyszukiwania i na bieżąco identyfikuj główny obszar poszukiwań w obrębie wyznaczonego pasa poszukiwań. Zanim wychwycisz pierwszy sygnał, do poszukiwania wykorzystuj wzrok, słuch i detektor. Zaznacz kijkiem miejsce, w którym rozpoczynasz poszukiwanie sygnału!

 

Know-How 

Czy znasz UŻYTECZNY ZASIĘG swojego detektora?  „Użyteczny zasięg” oznacza maksymalny zasięg, w obrębie którego przez cały czas posiadasz wiarygodne wskaźniki odległości i kierunku. Im większy jest UŻYTECZNY ZASIĘG Twojego detektora, tym szybciej uda Ci się wychwycić wiarygodny sygnał o określonym kierunku. Sprawdź UŻYTECZNY ZASIĘG swojego detektora!

 

(1) Jeden ratujący na nartach w fazie poszukiwania sygnału
(2) Jeden ratujący bez nart w fazie poszukiwania sygnału
(3) Wielu ratujących w fazie poszukiwania sygnału
d = szerokość pasa poszukiwań

POSZUKIWANIE WSTĘPNE

Poruszaj się w kierunku wskazywanym przez strzałkę i zwracaj uwagę na wyświetlaną odległość. Wskaźnik odległości powinien się zmniejszać. Jeśli się zwiększa, obróć się o 180 stopni.

RADA PIEPS!

Pracuj w skupieniu i zachowaj spokój. Unikaj gwałtownych ruchów! Zapoznaj się ze swoim detektorem „na sucho”, aby przyzwyczaić się do sposobu wskazywania zmian kierunku na wyświetlaczu.

Know-How 

Wskaźnik kierunku odpowiada długości wychwytywanych fal i jest obliczany na podstawie siły sygnału. Im mniejsza odległość od nadajnika, tym dokładniejsze jest wskazanie kierunku. Warunki zewnętrzne – np. wilgotność śniegu – ograniczają rozprzestrzenianie się sygnału nadawania i w konsekwencji mają wpływ na wartość odległości!

POSZUKIWANIE SZCZEGÓŁOWE

W odległości poniżej 5 m od zasypanego zmniejsz tempo poruszania (do 50 cm/s) i obniż pozycję, aby poruszać się blisko powierzchni śniegu. Szukaj najmniejszej wartości odległości, poruszając się po krzyżu. Kiedy zidentyfikujesz miejsce o najniższej wartości, zaznacz je rękawiczką lub łopatą.

RADA PIEPS!

Przed zniknięciem strzałek należy dokładnie wyznaczyć kierunek poruszania (zob. rysunek poniżej). Dzięki temu będziesz zbliżać się do poszkodowanego w najlepszej pozycji z punktu widzenia odbioru sygnału i zaoszczędzisz czas podczas poszukiwania metodą krzyżową. Uwaga: Jeśli poszkodowany znajduje się głęboko pod śniegiem, może się zdarzyć, że strzałki kierunkowe nie znikną z ekranu.

Know-How 

3-antenowe detektory lawinowe mierzą nadawany sygnał trójwymiarowo, korzystając z trzech anten odbiorczych. W związku z tym zawsze istnieje tylko jeden punkt z minimalną wartością odległości! W przypadku zasypanych na głębokości mniejszej niż 1 metr, detektory 1- lub 2-antenowe wyświetlają więcej niż 1 punkt z minimalną wartością odległości – wymagają więc specjalnej strategii poszukiwania.

SONDOWANIE

  • Zawsze utrzymuj sondę skierowaną prostopadle do powierzchni śniegu.
  • Sonduj w odstępach 30 cm, poruszając się po spirali wokół wyznaczonego przez detektor punktu.
  • Zgłoś trafienie i pozostaw sondę w tym miejscu.

 

RADA PIEPS!

 

W czasie kopania pozostaw sondę wbitą w wyznaczone miejsce. Będzie służyć jako niezbędny punkt odniesienia.

 

Know-How

 

Nawet w przypadku dokładnego sondowania może się zdarzyć, że zakopana osoba zostanie wielokrotnie nienamierzona, czego skutkiem może być niepewność. Interpretacja wyników również może nie być łatwa. „Klak, klak...” – czy to narta, warstwa lodu, czy skała?

 

Podczas sondowania przy użyciu sondy PIEPS iPROBE ciągłe świecenie diody wskazuje „trafienie”. Nawet jeśli sonda nie trafiła w zasypaną osobę, jest to sygnał do rozpoczęcia kopania. Korzystając z sondy PIEPS iPROBE możesz zaoszczędzić cenny czas potrzebny na przeprowadzenie akcji ratowniczej.