WYPADEK LAWINOWY

Osoba zasypana w lawinie ma tym większe szanse na szybki ratunek, im więcej jej towarzyszy uniknęło zasypania i jest w stanie skutecznie działać jako zespół, aby uratować ofiarę.

W razie wypadku, przestrzegaj następujących zasad: ZACHOWAJ SPOKÓJ, OBSERWUJ, OSTRZEGAJ, KOORDYNUJ DZIAŁANIA Z INNYMI!

 

 1. 1. Zachowaj spokój i zanalizuj sytuację:
  Czy istnieje dalsze zagrożenie?
  Ile jest ofiar?
  Określ główny obszar poszukiwań!
 2. 2. Wykonaj krótki telefon alarmowy
 3. 3. Poszukiwanie zasypanych
  Poszukiwanie sygnału (wzrok + słuch, sonda lawinowa)
  Poszukiwanie wstępne (po pierwszym odbiorze sygnału)
  Poszukiwanie szczegółowe (od 5 m nad powierzchnią śniegu)
  Sondowanie (systematyczne poszukiwanie sondą)
 4. 4. Odkopanie
 5. 5.  Pierwsza pomoc
 6. 6. Ratunek

 

GÓRSKIE SYGNAŁY ALARMOWE

 

TELEFON ALARMOWY

W razie wypadku miej przygotowane następujące informacje::

 • CO się stało?
 • GDZIE miał miejsce?
 • JAKA jest pogoda?

 

Nie jest możliwe wykonanie telefonu alarmowego bez zasięgu sieci!

 • Zmień położenie.
 • Włącz i wyłącz telefon.
 • Zamiast numeru PIN wybierz numer 112. Ten numer jest wychwytywany przez każdą dostępną sieć.

 

W razie wypadku miej przygotowane następujące informacje:
GDZIE miał miejsce? CO się stało? JAKA jest pogoda?

Europejskie telefony górskiego pogotowia ratunkowego(Dostępny w każdej sieci!) 112
Austria 140
Południowy Tyrol, Włochy 118
Szwajcaria 1414
Valais 144
Francja 15
Niemcy 112