BEZWARUNKOWE UŻYTKOWANIE

Czy wiesz, że detektor lawinowy spełniający standardowe wymogi wytrzyma...

 • 6 upadków z wysokości 1 metra?
 • 10 godzin w pomieszczeniu o temperaturze 45°?
 • 10 godzin w pomieszczeniu o temperaturze -20°C?
 • 1 godzinę w pojemniku z wodą, zanurzony na głębokość 15 cm?
 • 80 godzin na słońcu?

Takie próby to gwarancja najwyższej wydajności detektorów lawinowych!

PARAMETRY NADAWANIA

 • Częstotliwość nadawania: 457 kHz (457.000 Hz) ± 80 Hz
 • Określona siła sygnału
 • Charakterystyka sygnału:
  Okres: 1.000 ± 300 ms
  Długość trwania impulsu: ≥ 70 ms
  Przerwy pomiędzy impulsami: ≥ 400 ms

RADA PIEPS

Korzystaj z PUNKTÓW KONTROLNYCH PIEPS zlokalizowanych w ośrodkach narciarskich, schroniskach i przy trasach skitourowych, aby sprawdzać parametry sygnału wysyłanego przez Twój detektor.

457 kHZ

to długość fali, która najlepiej przenika przez śnieg.

 

Im mniej powietrza znajduje się w pokrywie śnieżnej, tym słabsze jest przenikanie przez nią sygnału, co przekłada się na ograniczenie zasięgu jego odbioru. Ekstremalne ograniczenie zasięgu odbioru sygnału występuje w przypadku śniegu o dużej gęstości (< 1 m) lub lodowcowego lodu, ponieważ występuje w nich bardzo niewielka ilość powietrza. W takich okolicznościach przestaje obowiązywać zalecana szerokość pasa poszukiwań! Jeśli urządzenie nadające wysyła sygnał będący na granicy standardowej częstotliwości lub poza nią, niektóre detektory lawinowe mogą mieć problemy z jego odbiorem.

Możliwy wpływ na funkcję nadawania sygnału:

 • Zmniejszenie siły sygnału i – w konsekwencji – ograniczenie zasięgu nadawania.

 

Możliwy wpływ na funkcję odbierania sygnału::

 • Zmniejszenie zasięgu odbioru sygnału
 • Błędny wskaźnik kierunku i/lub odległości
 • Wyświetlanie obecności nieistniejącego nadajnika

 

Między detektorem lawinowym a urządzeniami elektronicznymi oraz przedmiotami metalowymi i magnesami należy zachować minimalną odległość: 20 cm w trybie SEND, 50 cm w trybie SEARCH.

Detektor PIEPS DSP PRO/DSP SPORT/MICRO jest wyposażony w funkcję automatycznego przełączania anteny. Zakłócenia w działaniu anteny nadającej spowodowane przez czynniki zewnętrzne powodują automatyczne przełączenie detektora na inną antenę. Stanowi to gwarancję, że urządzenie zawsze nadaje najmocniejszy możliwy sygnał.

3 ANTENOWYCH

Skuteczność starszych modeli detektorów lawinowych, w szczególności analogowych urządzeń 1-antenowych, w akcji poszukiwawczej jest znacznie niższa niż w przypadku cyfrowych detektorów 3-antenowych. Starsze urządzania mogą drastycznie wydłużyć czas poszukiwania i utrudnić znalezienie zasypanych w lawinie!

Detektory lawinowe różnią się w zakresie nadawanego sygnału!  Charakterystyka sygnału (częstotliwość, okres, czas trwania impulsu) wielu starszych urządzeń znajduje się na granicy standardowego zakresu lub nawet poza nim! Zmiany w charakterystyce nadawanego sygnału mogą być powodowane przez czułe na zmiany temperatury komponenty detektora. Wszystkie starsze urządzenia poza sygnałem pulsacyjnym posiadają również ciągły sygnał nadawania, co utrudnia wychwycenie i przetwarzanie właściwego sygnału.

Gdyby producenci detektorów lawinowych podczas ich opracowywania nie musieli brać pod uwagę działania starszych urządzeń, wydajność nowoczesnych urządzeń mogłaby być znacznie wyższa.

ZALECENIA PIEPS 

Nie używaj analogowych 1-antenowych urządzeń i zainwestuj w swoje bezpieczeństwo, kupując nowoczesny detektor lawinowy!