Kopanie zacznij poniżej sondy, w punkcie oddalonym od niej o tyle, ile wynosi wskazywana głębokość zakopania poszkodowanego.

  • Odpowiednio zorganizuj i koordynuj akcję odkopywania.
  • Kopanie zacznij obok wbitej sondy.
  • Pracuj szybko ale nie nerwowo (wydajność, właściwe zarządzanie energią).

 

RADA PIEPS!

Jeśli odkopywać będzie kilka osób, pozycje należy zmieniać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.