Prawidłowe sondowanie
  • Zawsze utrzymuj sondę skierowaną prostopadle do powierzchni śniegu.
  • Sonduj w odstępach 30 cm, poruszając się po spirali wokół wyznaczonego przez detektor punktu.
  • Zgłoś trafienie i pozostaw sondę w tym miejscu.

Szczegóły dotyczące działania sond PIEPS znajdziesz tutaj. 

60% OSZCZĘDNOŚCI CZASU

podczas sondowania przy użyciu

sondy PIEPS iPROBE II!