ODKOPYWANIE
  • Odpowiednio zorganizuj i koordynuj akcję odkopywania.
  • Kopanie zacznij obok wbitej sondy.
  • Pracuj szybko ale nie nerwowo.

PIŁA ŚNIEŻNA
ZASTOSOWANIE

  • Analiza stopnia zagrożenia lawinowego (analiza profilu pokrywy śnieżnej)
  • Budowanie obozowiska (cięcie kawałków śniegu)
  • Przygotowywanie lądowiska dla helikoptera (cięcie gałęzi i krzewów)