WYPADEK LAWINOWY

Osoba zasypana w lawinie ma tym większe szanse na szybki ratunek, im więcej jej towarzyszy uniknęło zasypania i jest w stanie skutecznie działać jako zespół, aby uratować ofiarę.

W razie wypadku, przestrzegaj następujących zasad: ZACHOWAJ SPOKÓJ, OBSERWUJ, OSTRZEGAJ, KOORDYNUJ DZIAŁANIA Z INNYMI!

 

 1. 1. Zachowaj spokój i zanalizuj sytuację:
  Czy istnieje dalsze zagrożenie?
  Ile jest ofiar?
  Określ główny obszar poszukiwań!
 2. 2. Wykonaj krótki telefon alarmowy: 
  Maksymalnie 2 minuty
 3. 3. Poszukiwanie zasypanych
  Poszukiwanie sygnału (wzrok + słuch, sonda lawinowa)
  Poszukiwanie wstępne (po pierwszym odbiorze sygnału)
  Poszukiwanie szczegółowe (od 5 m nad powierzchnią śniegu)
  Sondowanie (systematyczne poszukiwanie sondą)
 4. 3. Odkopanie
 5. 4.  Pierwsza pomoc
 6. 5. Ratunek